Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty[ Hlavní kategorie | Nové | Populární | Nejlépe hodnocené ]

Kategorie: Hlavní/Texty o FF a KSČ


Seřadit podle: Název (A\D) Datum (A\D) Hodnocení (A\D) Oblíbenost (A\D)
Soubory jsou momentálně řazeny podle: Názvu (od A do Z)


   Bibliografie textů a diplomových prací
Popis: Soupis odborných textů a diplomových prací, které se váží k tématu výzkumu.


   Bilance výsledků výzkumu k lednu 2008
Popis: Zpráva popisuje průběh a dosavadní výsledky výzkumu, zahrnuje chronologickou tabulku i údaje o čerpání rozpočtu ze získaných finančních prostředků.


   Co bylo na semináři 9. 1. 2008
Popis: Handout pro zájemce o seminář. V části KDO, CO, PROČ? představuje badatelský tým své členy i své záměry a motivace. Handout dále obsahuje tabulku děkanů, rektorů a ministrů; program semináře; jmenovitá poděkování.


   Co zkoumáme?
Popis: O zacílení výzkumu. Výňatky z grantových žádostí.


   Filosofická fakulta UK v letech 1968 – 1971 (Jareš)
Popis: FF UK 1968-1971: Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce. Seminární práce Jakuba Jareše.


   O fakultě po osmašedesátém (Prečan)
Popis: "Čistka se týkala bohemistiky, rusistiky (kde manželka tajemníka ÚV KSČ Fojtíka doslova uštvala vedoucího katedry tohoto oboru na filozofické fakultě Univerzity Karlovy profesora M. Drozdu), anglistiky, germanistiky i divadelní vědy." Výpisky z doporučené četby - Vilém Prečan: V kradeném čase.


   O fakultě před osmašedesátým (Blažíček)
Popis: Jak to bylo na některých katedrách FF UK v první polovině šedesátých let? Přemysl Blažíček o zakonzervovaném kádrovém stavu. Další výpisky z doporučené četby...


   O fakultě v šestašedesátém (Fr. Černý)
Popis: Vzpomínky z krátké doby uvolnění, kdy "fakultní orgány KSČ nám již do provozu celkem nemluvily" - z pamětí někdejšího proděkana (a prvního post-sametového děkana) FF UK Františka Černého.


   O přijímačkách a FF-archivu KSČ
Popis: Z diskuse na konferenci Věda v Československu v období normalizace v listopadu 2001. Výpisky z doporučené četby...


   Řízení FF UK v letech 69-89
Popis: Jmenný seznam děkanů, proděkanů a tajemníků FF UK ve zkoumaném období.