Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty[ Hlavní kategorie | Nové | Populární | Nejlépe hodnocené ]

Nejpopulárnější - TOP 25
Ukázat TOP: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


   Filosofická fakulta UK v letech 1968 – 1971 (Jareš)
Popis: FF UK 1968-1971: Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce. Seminární práce Jakuba Jareše.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 10.01. 2007 Počet stažení: 4997
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Řízení FF UK v letech 69-89
Popis: Jmenný seznam děkanů, proděkanů a tajemníků FF UK ve zkoumaném období.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 07.02. 2007 Počet stažení: 4383
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   O fakultě po osmašedesátém (Prečan)
Popis: "Čistka se týkala bohemistiky, rusistiky (kde manželka tajemníka ÚV KSČ Fojtíka doslova uštvala vedoucího katedry tohoto oboru na filozofické fakultě Univerzity Karlovy profesora M. Drozdu), anglistiky, germanistiky i divadelní vědy." Výpisky z doporučené četby - Vilém Prečan: V kradeném čase.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 12.01. 2007 Počet stažení: 3888
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Bilance výsledků výzkumu k lednu 2008
Popis: Zpráva popisuje průběh a dosavadní výsledky výzkumu, zahrnuje chronologickou tabulku i údaje o čerpání rozpočtu ze získaných finančních prostředků.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 19.01. 2008 Počet stažení: 3490
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Poučení z krizového vývoje
Popis: Zásadní dokument vydaný oddělením propagandy a agitace ÚV KSČ v březnu 1971: Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 10.01. 2007 Počet stažení: 3427
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Zákony a předpisy

   Co zkoumáme?
Popis: O zacílení výzkumu. Výňatky z grantových žádostí.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 10.01. 2007 Počet stažení: 3411
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   O přijímačkách a FF-archivu KSČ
Popis: Z diskuse na konferenci Věda v Československu v období normalizace v listopadu 2001. Výpisky z doporučené četby...
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 15.01. 2007 Počet stažení: 3407
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Zákon o VŠ č. 39-1980 Sb.
Popis: Vysokoškolský zákon z roku 1980. Vznikl proto, že "úkoly budování rozvinuté socialistické společnosti kladou i na vysoké školy zvýšené nároky. Tomu je třeba přizpůsobit vysoké školy, aby mohly účinněji uskutečňovat úkoly vyplývající z potřeb společnosti".
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 08.01. 2007 Počet stažení: 3353
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Zákony a předpisy

   Ze zákona 499/2004
Popis: Výňatek z platného archivního zákona, který popisuje práci s archiváliemi vázanými ke KSČ.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 12.01. 2007 Počet stažení: 3328
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Zákony a předpisy

   Co bylo na semináři 9. 1. 2008
Popis: Handout pro zájemce o seminář. V části KDO, CO, PROČ? představuje badatelský tým své členy i své záměry a motivace. Handout dále obsahuje tabulku děkanů, rektorů a ministrů; program semináře; jmenovitá poděkování.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 14.01. 2008 Počet stažení: 3274
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Vyhláška MŠ ČSR č. 109-1980
Popis: Vyhláška ministerstva školství o přijímání ke studiu na vysoké školy
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 08.01. 2007 Počet stažení: 3254
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Zákony a předpisy

   O fakultě před osmašedesátým (Blažíček)
Popis: Jak to bylo na některých katedrách FF UK v první polovině šedesátých let? Přemysl Blažíček o zakonzervovaném kádrovém stavu. Další výpisky z doporučené četby...
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 15.01. 2007 Počet stažení: 3252
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Bibliografie textů a diplomových prací
Popis: Soupis odborných textů a diplomových prací, které se váží k tématu výzkumu.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 19.01. 2008 Počet stažení: 3242
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ

   Zákon o VŠ č. 58-1950 Sb
Popis: Zákon o vysokých školách z roku 1950.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 08.01. 2007 Počet stažení: 3216
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Zákony a předpisy

   Vyhláška MŠ ČSR č. 137-1980
Popis: Vyhláška ministerstva školství o odborné a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 08.01. 2007 Počet stažení: 3176
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Zákony a předpisy

   O fakultě v šestašedesátém (Fr. Černý)
Popis: Vzpomínky z krátké doby uvolnění, kdy "fakultní orgány KSČ nám již do provozu celkem nemluvily" - z pamětí někdejšího proděkana (a prvního post-sametového děkana) FF UK Františka Černého.
Verze: Velikost souboru: 0 bajtů
Přidáno dne: 23.08. 2007 Počet stažení: 3158
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Texty o FF a KSČ